– Erklæring for Mercoprints selskaber.                                                                   Albertslund, Danmark, Juli 2011. (Rev. oktober 2013)

 

Denne erklæring opdateres løbende i takt med de forandringer, love og krav der gør sig gældende i vores samfund.

Mercoprint stiller krav til os selv og vores leverandører i tæt samarbejde med vores kunder.

Vi stiller krav om Code of Conduct.

Såvel os som vores samarbejdspartnere – både nationalt og internationalt – skal leve op til de altid gældende love,
og skal overholde menneske- og arbejdstagerrettigheder.

 

Se vores Code of Conduct.

 

Vi skal overholde og forbedre sociale og miljømæssige forhold.

Vi skal overholde vores løfter, være ærlige og troværdige. Vi skal kunne stå inde for vores produkter.
Dette gælder også vores underleverandører, fra ide til produktion. Vi skal bevare den faglige stolthed, og ikke gå på kompromis.

Mercoprint følger løbende udviklingen og deltager i møder, organisationer og samarbejder med myndighederne.

Vi arbejder systematisk og konstant på miljø- og klimaledelse.
Vi stiller løbende krav til alle vores underleverandører – fra ’vugge til grav’-princippet.

I tæt samarbejde med vores underleverandører rådgiver vi vores kunder om minimering af ressourceforbrug.
Sammen opstiller vi realistiske krav vedrørende miljøindsats og vurderer løbende udviklingen og eventuelle nye lovkrav.
Vi deltager aktivt i miljøarbejdet i samarbejde med produktion, fremstilling, videre forarbejdning etc.

  • Vi arbejder konstant på at forbedre medarbejderforhold og arbejdsmiljø såvel internt som hos vores leverandører.
     
  • Vi udvikler nye produkter, ydelser og produktionsmuligheder,
    der indeholder en optimering af både sociokulturelle og miljømæssige dimensioner.

 

Med venlig hilsen

Mercoprint A/S

 

 

 

Mercoprint A/S
CVR: 24211738
Mercoprint støtter familier med kræftramte børn Mercoprint støtter danske hospitalsklovne
Ultimate Web